سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار عبدالکريم سروش

 
مجموعه سخنرانيها

 در سال 1380

     

 25 اسفند 1380  --  اخلاق عارفان

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5

 

 18 اسفند 1380  --  اخلاق عارفان

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5

 

 11 اسفند 1380  --  اخلاق عارفان

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5

 

 4 اسفند 1380  --  عيد قربان

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5

 

 27 بهمن 1380  --  اخلاق عارفان

  بخش1   بخش2   بخش3

 

 20 بهمن 1380  --  اخلاق عارفان

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5

 

 6 بهمن 1380  --  ميراث بازرگان

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4

 

 15 دی 1380  --  دين سالاری و مدرن سالاری

  بخش1   بخش2

 

 28 آذر 1380  --  اخلاق عارفان

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5

 

 24 آذر 1380  --   سخنرانی

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5   بخش6

 

 21 آذر 1380  --  اخلاق عارفان

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5   بخش6

 

 17 آذر 1380  --   سخنرانی

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5

 

 10 آذر 1380  --  حافظ

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4

 

 3 آذر 1380  --  حافظ

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4   بخش5   بخش6

 

 26 آبان 1380  --  حافظ

  بخش1   بخش2   بخش3   بخش4

 

 9 شهريور 1380  --  دينداری و مدرنيته

  بخش1   بخش2

 

 2 شهريور 1380  --  دينداری و مدرنيته

  بخش1   بخش2

 

 19 مرداد 1380  --  دينداری و مدرنيته

  بخش1 

 

 12 مرداد 1380  --  دينداری و مدرنيته

  بخش1 

 

 5 مرداد 1380  --  دينداری و مدرنيته

  بخش1 

 

 خرداد 1380  --  پاسخ

  بخش1 

 

 خرداد 1380  --  مولانا و غرب

  بخش1   بخش2   بخش3

 

 ارديبهشت 1380  --  کيميای سعادت

  بخش1   بخش2

 

 ارديبهشت 1380  --  هويت

  بخش1   بخش2

 

  فروردين 1380  --  انتخابات 1380

  بخش1

 

  10 فروردين 1380  --  مولوی و غرب

  بخش1   بخش2

 

 
صفحه  ورودی
مجموعه  سخنرانيها
مجموعه کتابها و نشريات
مصاحبه با دکتر سروش
نامه ها ی دکتر سروش
درباره دکتر سروش
آرشيو  خبرها
مقاله های دانشجویان
زندگینامه
عکسها
اشعار
رويدادهای اّينده
 English Site
 
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com