سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار عبدالکريم سروش

 
مجموعه سخنرانيها

 در سال 1381

     

 23 آذر 1381  --  خدا و خوشرويي

  بخش1    بخش2

 

 17 آذر 1381  --  آزادی بيان، معضل تاريخی ما

  بخش1    بخش2

 

 15 آذر 1381  --  فطر و فطرت

  بخش1    بخش2

 

 14 آذر 1381  --  قرآن و ادبيات عرفانی

  بخش1    بخش2

 

 13 آذر 1381  --   قرآن و ادبيات عرفانی

  بخش1    بخش2

 

 9 آذر 1381  --  رمضان

  بخش1    بخش2    بخش3    بخش4    بخش5   

 

 6 آذر 1381  --  مولي علی

  بخش1    بخش2

 

 2 آذر 1381  --  رمضان

  بخش1    بخش2    بخش3    بخش4

 

 29 آبان 1381  --  آزادی بيان

  بخش1    بخش2

 

 25 آبان 1381  --  رمضان

  بخش1    بخش2    بخش3

 

 23 آبان 1381  --  دمکراسی

  بخش1    بخش2    بخش3    بخش4

 

 22 آبان 1381  --  آزادی بيان

  بخش1    بخش2

 

 8 آبان 1381  --  اخلاق عارفان

  بخش1    بخش2    بخش3

 

 1 آبان 1381  --  اخلاق عارفان

  بخش1    بخش2

 

 24 مهر 1381  --  اخلاق عارفان

  بخش1 

 

 21 ارديبهشت 1381  --  اخلاق عارفان

  بخش1    بخش2    بخش3    بخش4

 

 7 ارديبهشت 1381  --  اخلاق عارفان

  بخش1    بخش2    بخش3    بخش4    بخش5    بخش6

 

 31 فروردين 1381  --  اخلاق عارفان

 بخش1    بخش2    بخش3     بخش4    بخش5

 

 24 فروردين 1381  --  اخلاق عارفان

  بخش1    بخش2    بخش3    بخش4

 

 17 فروردين 1381  --  اخلاق عارفان

  بخش1    بخش2

 

 3 فروردين 1381  --  اخلاق عارفان

  بخش1    بخش2

 

 
صفحه  ورودی
مجموعه  سخنرانيها
مجموعه کتابها و نشريات
مصاحبه با دکتر سروش
نامه ها ی دکتر سروش
درباره دکتر سروش
آرشيو  خبرها
مقاله های دانشجویان
زندگینامه
عکسها
اشعار
رويدادهای اّينده
 English Site
 
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com