سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار عبدالکريم سروش

 
مجموعه سخنرانيها

 در سال 1382

     

 23 خرداد 1382  --  قصه زندگی، ماندن و رفتن - دانشگاه وستمينستر لندن

  بخش1  

 

 13 تير 1382  --  منحنی تمدن اسلامی - دانشگاه وستمينستر لندن

  بخش1 

 

 2 مرداد 1382  --  برای ايران و اسلام  -  دانشگاه وستمينستر لندن

  بخش1  

 

 4 مرداد 1382  --  دين  و قدرت  -  دانشگاه وستمينستر لندن

  بخش1  

 

 4 آبان 1382  --  اخلاق و قدرت سياسي  -   کينگز کالج  لندن

  بخش1  

 

 2 آبان 1382  --  آزادی و قدرت  -   کينگز کالج  لندن

  بخش1   بخش2  

 

 9 آبان 1382  --  آزادی و قدرت  -   کينگز کالج  لندن

  بخش1   بخش2  

 

 23 آبان 1382  --  آزادی و قدرت  -   اِمپريال  کالج  لندن

  بخش1   

 

 25 آبان 1382  --   لقمه و لقمان  -   کانون توحید  لندن

  بخش1   

 

 9 اسفند 1382  --  عشق و تکليف در واقعه عاشورا

   بخش1 

 
 
صفحه  ورودی
مجموعه  سخنرانيها
مجموعه کتابها و نشريات
مصاحبه با دکتر سروش
نامه ها ی دکتر سروش
درباره دکتر سروش
آرشيو  خبرها
مقاله های دانشجویان
زندگینامه
عکسها
اشعار
رويدادهای اّينده
 English Site
 
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com