سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار عبدالکريم سروش

 
مجموعه سخنرانيها

 در سال 1383

     

 9 فروردين 1383  --  خجستگی نوروز 

  بخش1       بخش2

 

 22 فروردين 1383 --  تاملی در ناکامی تاریخی مسلمانان (بخش اول)

  بخش1

دريافت مستقيم صدا 

 

5 ارديبهشت 1383 --  تاملی در ناکامی تاریخی مسلمانان (بخش دوم)

  بخش1       بخش2

دريافت مستقيم صدا 

 

 9 ارديبهشت 1383  --  عشق و تکليف در واقعه عاشورا

دريافت مستقيم صدا 

 

 12 دی 1383 --  تاملی در ناکامی تاریخی مسلمانان (بخش پنجم)

  بخش1  

دريافت مستقيم صدا 

 

15 اسفند 1383 --  تاملی در ناکامی تاریخی مسلمانان (بخش ششم)

  بخش1  

دريافت مستقيم صدا 

 

 
صفحه  ورودی
مجموعه  سخنرانيها
مجموعه کتابها و نشريات
مصاحبه با دکتر سروش
نامه ها ی دکتر سروش
درباره دکتر سروش
آرشيو  خبرها
مقاله های دانشجویان
زندگینامه
عکسها
اشعار
رويدادهای اّينده
 English Site
 
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com