سايت  رسمی اطلاع رسانی و نشر آثار عبدالکريم سروش

 
مجموعه سخنرانيها

 در سال 1385

 

{ Last Update - 24 Jun 2007 }

 

26   اسفند  1385  -- وجدان شرمگین (1) -  کانون توحید لندن 

دریافت صدا     

18   اسفند  1385  -- سخنی در باب شرم § 

دریافت صدا     

17   اسفند  1385  -- عشق همچون خدا § 

دریافت صدا     

4   اسفند  1385  -- در جستجوی وحدت § 

دریافت صدا     

23   دی  1385  -- جوانان و زندگی در غرب -  کانون توحید لندن 

دریافت صدا     

13   دی    1385  -- بازرگان و روحانیون  §

دریافت صدا     

9   دی    1385  -- مولانا و قرآن -  کانون توحید لندن 

دریافت صدا     

4   آبان   1385  -- کارنامه روشنفکران دینی و آینده آن -  تهران 

دریافت صدا     

مهر  1385     -- شرح غزل مولوی(2)  §

دریافت صدا     

24   مهر  1385  -- عبادت علی وار در شب قدر  §

دریافت صدا     

17   مهر  1385  -- خشیت نامه قرآن -  دانشگاه صنعتی شریف - تهران 

دریافت صدا     

شهریور   1385  -- احتجاج با پاپ، احتجاج با خداوند §

دریافت صدا     

شهریور   1385  -- گفتگویی در باب آزادی،عدالت و صدق §

دریافت صدا     

شهریور   1385  -- ماهیان دریای حق -  مشهد 

دریافت صدا     

فروردین 1385 -- جبر عرفانی و اختیار اخلاقی §

دریافت صدا     

19 فروردین 1385 -- دینداری در جهان جدید §

دریافت صدا     

5 فروردین 1385 -- میراث پیامبر رحمت -  کانون توحید لندن 

دریافت صدا     

3 فروردین 1385 -- بهار و چند غزل حافظ   §

دریافت صدا     

 
 
 
 
 
 
 
صفحه  ورودی
مجموعه  سخنرانيها
مجموعه کتابها و نشريات
مصاحبه با دکتر سروش
نامه ها  و نوشته ها
درباره دکتر سروش
آرشيو  خبرها
مقاله های دانشجویان
مجموعه دیسکهای فشرده
مجموعه نوارها
زندگینامه
عکسها
اشعار
رويدادهای اّينده
 English Site
 
 

 تماس با ما: info@drsoroush.com