انقلاب کوپرنیکی در علوم اسلامی

• دسته: آرشیو اخبار و گزارشها

دومین نشست از سلسله نشست های پژوهشی پژوهشکده ادیان و مذاهب، روز چهارشنبه 21 آبان ماه برگزار شد.

دکتر خلیل قنبری در این نشست که با عنوان «انقلاب کوپرنیکی در علوم اسلامی»، برگزار شد محور سخنرانی خود را به بررسی چند مقاله اخیر دکتر سروش قرار داد.

به گفته دکتر قنبری هدف وی در این نشست نه دفاع و یا رد نظریه دکتر سروش است بلکه هدف، بررسی ارکان و ساختار مقالات وی با عنوان «محمد؛ راوی رؤیای رسولانه» و مطرح نمودن این نظریه به عنوان یک برنامه پژوهشی و نه یک نظریه و تبیین ساختار این برنامه پژوهشی است.

وی در این نشست گفت: با بازخوانی مقالات «محمد؛ راوی رؤیای رسولانه» سروش می توان ادعا کرد که او در فلسفه علوم اسلامی و علوم اسلامی انقلاب کوپرنیکی کرده است. او یک تعریف کاملاً تازه ای از معرفت دینی کرده است.

هم چنین دکتر قنبری تصریح کرد: سروش به عنوان عالم اسلامی در علوم اسلامی برنامه پژوهشی تازه ای پیشنهاد داده است. چنین نظریه ای در باب وحی با این ساختار سابقه ای ندارد. برنامه پژوهشی سروش از این قرار است: نظریه هسته ای که عبارت است از متافیزیک وصال که از آن به مکاشفه بی صورت و یا تجربه وحدت نیز نام می برد.

وی در ادامه سخنرانی خود با تأکید بر اینکه سروش در این مقالات تعریف تازه ای از روش درک متن ارائه کرده گفت: از جمله دست آوردهای برنامه پژوهشی مذکور تعریف تازه از علوم دینی و روش تازه فهم متن مقدس است. انقلاب کوپرنیکی در علوم اسلامی مبتنی بر انقلاب کوپرنیکی در فلسفه علوم دینی است.

دکتر خلیل قنبری در پایان سخنان خود به سؤالات اساتید و دانشجویان پاسخ گفت.

گفتنی است این نشست 21 آبان ماه با استقبال قابل توجه اساتید و دانشجویان در محل سالن شهید بهشتی برگزار شد.

Share
منبع:
http://urd.ac.ir/fa/cont/645

یک دیدگاه »

    هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود.
    با آرزوی سلامت و سعادت برای دکتر سروش عزیز