این جهان زندان و ما زندانیان

• دسته: اطلاعیه ها

soroush-2

Share

یک دیدگاه »

    سلام
    اين چه زنداني است كه همه آنرا از جانشان بيشتر دوست دارند ، ما كه ميله هاي اين زندان را نمي بينيم حتما ميله هاي ان نامريي است ، در هر صورت بنظر مي رسد حضرت اقاي سروش اول مفهوم زندان را براي خوانندگان روشن كنند و حتما اين كار را البته كرده اند من تقريبا آثار ايشان را مطالعه كرده و همچنان ادامه مي دهم اما يك اشكالي بربعضي از سخنان ايشان وارد است و آن اينكه موضوعي را كه بيان مي كنند تام و تمام به سرانجام نمي برند مثال در باب دعا بالاخره ما نفهميديم كه بايد دعا كنيم يا نه و ايشان چگونه مي توانند اين اليناسيون و اعتقادات غلط را در مردم از بين ببرد و خوشحال مي شوم روزي در كنار اين بزرگوار باشم و مفصل با وي گفتگو كنم تا شايد بتوانيم راهي براي رهايي همه از اين زندان پيدا كنيم