بنام شرم (2)

• دسته: سخنرانى‌ها

سخنرانی عبدالکریم سروش، واشنگتن، 2014

download

Share

4 دیدگاه »

  لطفا از اقای دکتربپرسید این که مولوی در دفتر سوم میگوید ما تصوف؟ قال وجدان الفرح.
  ایا کاربرد کلمه ی وجدان نیست؟.از لطف شما سپاسگذارم.

  وجدان در اینجا یعنی دریافت کردن است که معنی قدیمی تر کلمه است و به معنی امروزی آن نیست

  تقریباً در اواخر سخن٬ بازگشت به خود یا شناخت خود مطرح شده و اینکه چه عواملی انسان را از خود دور میکنند مانند تلویزیون (بغیر از اخبار واقعی و تماشای آگاهانه برنامه مفید و دلخواه).

  به تأثیر اجتماع و رسانه ها و تلویزیون اشاره شده. برای این تأثیر٬ و برخورد انفعالی فرد با آنچه جامعه به انسان تحمیل میکند٬ آقای مصفا اصطلاح جالب و دقیقی بکار برده اند بنام «خودباختگی».

  خودباختگی٬ در زمینه های بسیاری انسان را اسیر و درگیر (ظاهراً) ارزشهای اجتماعی و مدرنیته میکند.

  تلفیق مثلث سیاست٬ تکنولوژی٬ و سودهای تریلیونی اقتصادی؛ مانند تولیدات کمپانی Apple انسان را مسحور و سرگرم میکند. ابتدا با تولید انبوه کامپیوتر/بازیهای کامپیوتری و معرفی ارتباطات (در برخی موارد غیر ضروری و مضر) اینترنتی (Chat rooms) شروع شد و بر عادات روزمره و خودباختگی انسان به تلویزیون افزوده شد. سپس با تولید تلفن موبایل/همراه و متعاقب آن Text Messages و iPad و انواع زیرمجموعه های iPad سرگرمی مردم به حد اعتیاد به استفاده ی غیر قابل کنترل از این وسایل واتلاف وقت زیاد٬ منجر شد. طوری شده که اگر تلفن موبایل و یا iPad نداشته باشید٬ بنوعی امل محسوب میشوید. منکر استفاده مفید یا ضروری از برخی از این محصولات نمیتوان شد؛ ولی استفاده معقول از آنها بخش معدودی از مصرف کنندگان را تشکیل میدهد.

  نمي کند دل ما ميل زهد و توبه ولی
  به نام خواجه بکوشيم و فرّ دولت او