مجموعه سى‌دى‌ها

سروش سخن (۱) – پدیده پیامبری

بيش از ۴۱ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

ميراث پيامبر رحمت (ص)- پيروي از حضرت رسول(ص)- بسط تجربه نبوي- بعثت و آزادي- چرا به پيامبران احتياج داريم؟- فلسفه بعثت انبياء- هدايت و عدالت- ايمان و نبوت- مبعث و بحران هويّت- نورانيت پيامبر- خاتميت ۱- خاتميت ۲- پيامبر(ص)درنهج‌البلاغه- پيامبر الگوي تربيت اسلامي- پيامبري، آموزگاري، درمانگري- پيامبران، حجت‌هاي الهي

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۲) – دین و تجدد

بيش از ۴۳ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

دين و چالش‌هاى عصر جديد- دين و دنياي جديد- دينداري در عصر جديد- خدا در جهان معاصر- آراي نوين در فلسفه دين- انتظارات ما از دين در عصر جديد- حقوق بشر، تكاليف ديني- گفتگوي بين اديان و فرهنگ‌ها- اصلاح وضع ديني- دين و دموكراسي- دين و جامعه مدني- دين سكولار- پلوراليسم ديني

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۳) – دین و هویت

بيش از ۴۵ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

اصناف دينداری- دين حداقلی و حداکثری- تفقه در دين- حريّت و ديانت- اسلام حقيقت و اسلام هويّت- اسلام و عقلانيّت- خدا و ارتباط با بندگان- نياز به دين- دين مقوله ای انسانی است- انتظارات ما از دين- گفتمان های دينی در جامعه ايران (۱)- گفتمان های دينی در جامعه ايران (۲)

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۴) – دین و سیاست

بيش از ۳۸ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

دين و دموکراسی- دين و جامعه مدنی- دين و عدالت- دين و سياست- دين و آزادی- دين و علم- دين و کارکردهای آن- دين و قدرت سياسی- دين و تجربه تاريخی- دين سکولار- پلوراليسم دينی- آشتی دين و آزادی (۱)- آشتی دين و آزادی (۲)- آشتی دين و آزادی (۳)-
دين سالاری و مردم سالاری- خرد دينی و خرد غيردينی- حقوق بشر، تکاليف دينی

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۵) – در محضر عدالت

بيش از ۲۶ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

دانش و دادگری- عدالت و صدق- اندر باب امکان عدالت- دين و عدالت- هدايت و عدالت- عدالت (۱)- عدالت (۲)- عدالت (۳)- عدالت (۴)- عدالت (۵)- عدالت (۶)- عدالت (۷)- آزادی عادلانه (۱)- آزادی عادلانه (۲)

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۶) – روش نقد اندیشه‌ها

بيش از ۲۴ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

روش نقد انديشه‌ها- انديشه علمی چيست؟

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۷) – به سوی فهم مثنوی

بيش از ۴۵ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

سير تصوّف ايرانی- مقدمه ای بر فهم مثنوی- تفسير دفتر ششم مثنوی- مقايسه مثنوی و ديوان شمس

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۸) – اخلاق زیبای عارفان

بيش از ۵۰ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

پيام عارفان -اخلاق عارفان -اخلاق زيبايي شناسی و عرفان

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۹) – درحضورحضرت مولانا (۱)

بيش از ۳۰ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

در حضور حضرت مولانا- قمار عاشقانه نزد مولوی- مولوی و غرب- انسان نزد مولوی- تولّد دوباره

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۱۰) – درحضورحضرت مولانا (۲)

بيش از ۲۰ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

اخلاق نزد مولانا- دين ومولانا- حسين بن علي(ع) و مولانا

موسسه فرهنگی صراط

سروش سخن (۱۱) – سلسله احیاگران

بيش از ۷۰ ساعت سخنرانى دكتر عبدالكريم سروش شامل:

سلسلة احياگران- حرّيت روشنفكرانه طالقاني- امام صادق (ع) -بازرگان و تصوّف- ميراث بازرگان- شريعتي و از خود بيگانگي- شريعتي و پروتستانتيسم- شريعتي و فلسفه تاريخ- شريعتي و بازانديشي ديني- شريعتي و شريعت- شريعتي و بازسازي فكر ديني- شخصيت اقبال لاهوري و مطهري- شريعتي و فلسفه- شريعتي حافظ زمانه- شريعتي و غرب- درسها و عبرتهاي نهضت شريعتي- فوائد تاريخ- امام (ره) پيام‌آور عزّت مسلمين- عرفان امام (ره) حکومت

موسسه فرهنگی صراط

مثنوی معنوی – آينه دوم

نمايش پشت جلد

با صدای دکتر سروش

نيستان جم

مثنوی معنوی – سروش قونيه

نمايش پشت جلد

با صدای دکتر سروش

نيستان جم


ديوان حافظ – سروش حافظ


نمايش پشت جلد

با صدای دکتر سروش

نيستان جم

 

انتشارات صراط

تلفن‌ها: ۸۸۹۷۶۲۱۲ , ۸۸۹۷۶۲۱۱ (۹۸۲۱+)

ميدان فلسطين خيابان طالقانى غربى خيابان سرپرست شمالى كوچه تبريز پلاك ۱۹

لطفأ وجه کل نوارها، ديسکهای فشرده و کتابهای درخواستی به اضافه هزينه پست آنها را به حساب ۰۱۰۶۰۶۳۱۳۰۰۰۵
بانک ملی شعبه ۱۶ آذر ( کد ۶۷۹ )
بنام «موسسه فرهنگی صراط» واريز فرمائيد.