نمونه ای از ممیزی ارشاد در عصر حاضر

• دسته: آرشیو اخبار و گزارشها

نام عبدالکریم سروش به برخی معاصرین تغییر یابد (نویسنده در مقاله ای درباره فیض به ایشان اشاره کرده بود).
آیت الله منتظری به حسین علی منتظری تغییر یابد.
اسراییل به رژیم غاصب صهیونیستی تغییر یابد.

Share
منبع:
https://www.facebook.com/abuemaad?fref=nf

یک دیدگاه »

    اینگونه عملکردها در تاریخ ایران بسیار دیده شده است. آنچه را باید بخاطر داشت اینست که خواص را باکی از برخوردها نیست و عقاید, نحوه سخن و نوشتار کاملا نمایانگر مبدا میباشد.