بایگانی برای دسته ’ مقالات ‘

محمد (ص) راوی رویاهای رسولانه (5): شبی بر نشست از فلک در گذشت

• دسته: مقالات

زبان تصویری و رؤیایی قرآن، آشکارا دنباله زبان تصویری ورؤیایی تجربه معراج است.و معاد قرآن بسط معاد معراجست. در چهار پاره ی پیشین، مفصّلاً و منفصلاً، سرشت رویایی و دیداری و شنیداری وحی محمّدی را به قدر طاقت، مبیَّن و مبرهَن کردم و نشان دادم که قرآن، روایت رؤیاهای رسول گرامی اسلام است. گویی وی […]توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟

• دسته: مقالات

  ﺣﺎﺋﺮی شیرازی  ﺧﻮد ﻣﯽ‌داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ‌اش ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽ‌رﺳﺪ و اﮔﺮھﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ   ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری، ﺣﮑﯿﻢ و ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻨﺪی، در «اﺳﺮار ﺧﻮدی» ﻣﯽ‌آورد ﮐﻪدر ﻣﺮﻏﺰاری، ﺷﯿﺮان ﺑﺮﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺠﺎورھﺠﻮم ﻣﯽ‌ﺑﺮدﻧﺪ و آن‌ها را طﻌﻤﮥ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﯾﺮﮐﯽ ﺧﻄﺮ ﮐﺮد و ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ نهاد وﺷﯿﺮان را ﭘﻨﺪھﻤﯽ داد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘ‌ﺨﻮاری ﺑﺪ […]محمد (ص) راوی رویاهای رسولانه (۴): انتفاء شریعت و امتناع رسالت

• دسته: مقالات

محمّد(ص): راوی رویاهای رسولانه (۴) به نام خدا میی دارم چو جانْ صافیّ و صوفی می‌کند عیبش خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی[۱] «مدتی این مثنوی تأخیر شد». گرچه سبب سوزی روزگار رشتۀ رؤیاها را گسست، اما این گسستی نیک سرانجام بود. جهادی قلمی آغاز شد تا نواقص آن را بر آفتاب افکنند، […]بازرگان پوزیتیویست؟

• دسته: مقالات

سالهاست که ناقدان، مهندس مهدی بازرگان را نواخته و نکوهیده‌اند که پوزیتیویست است. امسال هم، در نوزدهمین سالگرد درگذشت آن نیکمرد تاریخ معاصر ایران، گویندگانی محترم که در ارادت و احترامشان به مرحوم بازرگان تردیدی نیست، بدون ذرّه‌ای عناد و عداوت، این خطای خطیر را تکرار کرده‌اند و در مقام نقد و تحلیل، آن را چون بیت‌الغزل مصاحبۀ خود به کار گرفته‌اند. «مرا که پروردۀ نعمت بزرگانم»، این انحراف و تحریف گران آمد و خود را مکلّف دیدم که وضو کنم و قلم را شستشو دهم و ناسخ این خطای راسخ شوم.محمد (ص) راوی رویاهای رسولانه (۳): مقراض تیز تناقض

• دسته: مقالات

مقراض تیز تناقض عبدالکریم سروش در این بخش به تناقض آلود بودن متن وهمچنین گسسته بودن رشته های علیت وزمان در آن اشارت می رود که آنها هم از نشانه های روایت رویایی متن اند. محمّد(ص): راوی رؤیاهای رسولانه  (۳) *** رؤیایی بودن روایتِ متن شواهدی در خود متن دارد. پریشان بودن یکی از آنهاست […]بازی با دین مردم؟

• دسته: مقالات

عبدالکریم سروش ابداع مجتهدانه و روشمند یک رای تازه فقهی‌ آن هم به دست یک فقیه چرا خروج از دایره دین و فقاهت شمرده شود؟ به نام خدا آیت الله بیات زنجانی اخیرا فتوا داده‌اند که شخص روزه دار در تشنگی‌های تعب آور میتواند جرعه یی آب بنوشد و رفع موقت عطش کند و همچنان روزه […]محمد (ص) راوی رویاهای رسولانه (۲): خواب احمد، خواب جمله انبیاست

• دسته: مقالات

خواب احمد، خواب جمله انبیاست عبدالکریم سروش آدمیان را از رویاهاشان میتوان شناخت همچنانکه پیامبران را؛ ودرین رویاهاست که پیامبری چهره می نمایاند نه در تشریعات که نصیبه های نازل نبوت اند. اول رمضان ۱۴۳۴ به نام خدا محمّد(ص): راوی رؤیاهای رسولانه(۲)  *** گـفت پیغـمبـر که عَـینایَ تَنـاملایَـنـامُ قَـلـبِ عَـن رَبِّ‌‌الاَنــام[۱]آن خـیـالاتـی کـه دام اولـیاست […]محمّد(ص): راوی رویاهای رسولانه

• دسته: مقالات

عبدالکریم سروش آن‌چه دراین مقال می آیدهستی‌شناسی خیال و حضرات خمس ومعرفت شناسی آن‌ها نیست، بل پدیدار شناسی خیال و بیان ویژگی‌های روایت رؤیاهاست به نام خداآغاز نوشتن روز مبعث نبوی ۲۷ رجب ۱۴۳۴ قمری ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی محمّد(ص): راوی رویاهای رسولانه (۱) *** یکم. جلال‌الدین محمّدبلخی گفت: «هست قرآن حال‌های انبیا»[۱]، و من […]اقبال شاعر

• دسته: مقالات

عبدالکریم سروش ما دست کم دو اقبال داریم، یکی اقبال فیلسوف و دیگری اقبال شاعر و در اینجا سخن از اقبال شاعر است، شاعری که حکیم و مصلح هم هست   بنام خدا ای بسـا شـاعر که بعد از مـرگ زاد چشم خود بربست و چشم ما گشاد اول اردیبهشت ۱۳۱۷ خورشیدی (۲۱ اپریل ۱۹۳۸ […]بیا کاین داوری ها را به نزد داور اندازیم

• دسته: مقالات

عبدالکریم سروش  این یادداشت  به مناسبت روزجهانی فلسفه، به ماموریت جدید پوپرستیزان در ایران می پردازد به نام خدا آقای رضا داوری‌اردکانی، دوباره فرصت را مناسب دانسته، یکی پس از دیگری مصاحبه می‌کند و به پوپر و روشنفکری دینی می‌تازد؛ نمیدانم چه در سر دارد. مرا در نوشتن این وجیزه سه سخن بیش نیست که […]