بایگانی برای دسته ’ از اهل قلم ‘

تجربۀ تجربۀ دینی

• دسته: از اهل قلم

۱. رویکرد شناختی و غیرشناختی به تجربه دینی عنوان این نوشتار می‌توانست روانشناسی یا پدیدارشناسی تجربه دینی هم باشد. سخن در باب این است که تجربه دینی شبیه چه پدیده ای است. چه رخ می‌دهد وقتی تجربه ای دینی را از سر می‌گذرانیم؟ یا به تعبیر فیلسوفان ذهن، چه وضعیت ذهنی را دراین اوقات تجربه […]کارنامه و بايسته‌هاي ترجمه آثار فلسفی در ایران در گفت‌وگوی ایبنا با سروش دباغ

• دسته: از اهل قلم

خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، لعیا درفشه: مرکب ترجمه متون فلسفی در ایران در مقطع تاریخ معاصر ــ که طبق تقسیم‌بندی کارشناسان حدودا از مشروطه تا امروز را شامل می‌شود ــ مسیر پرپیچ و خمی را پشت سر گذاشته و صرف نظر از این‌ که این مسیر در کدام یک از مقاطع تاریخی به دست حاکمان، هموار […]خویش را تاویل کن نی ذکر را

• دسته: از اهل قلم

با رسیدن فصل گرما و تابستان، مسئلۀ حجاب و پوشش و «ساپورت پوشیدنِ» دختران و زنان در رسانه ها و فضای مجازی مجدداً سر برآورده است. چندی پیشعلی مطهری، نماینده تهران، از اتاق فرمان ِمجلس  خواست تا تصاویر زنان ساپورت پوش را بر روی نمایشگرها نشان دهند. پس از پخش این تصاویر، همهمه ای در […]فلسفه تحلیلی و متافیزیکی اندیشی

• دسته: از اهل قلم

آیا تمام فیلسوفان فلسفه ی تحلیلی دارای تبار انگلیسی یا آمریکایی هستند؟ این سخن مطابق با واقع نیست.مثلا فرگه و ویتگنشتاین که از آبای فلاسفه ی تحلیلی به حساب می آیند تبار انگلیسی و آمریکایی ندارند. در ابتدای  پیدایی  فلسفه تحلیلی،  مرزبندی جغرافیایی میان جریان های فلسفی وجود نداشته  و فیلسوف انگلیسی ای چون راسل  […]پیوند عمر بسته به موییست

• دسته: از اهل قلم

«ﻣﺮگ» از ﻏﺎﻣﺾ ﺗﺮﯾﻦ و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ و درﮐﯽ از ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ دﯾﮕﺮاﻧﯿﻢ و روي در ﻧﻘﺎب ﮐﺸﯿﺪنِ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ وﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮﻧﺪار در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. آﮔﻬﯽ […]ادراک قوانين طبيعت (2)

• دسته: از اهل قلم

خلاصه نوبت پیشین: در نوبت پیشین دیدیم که جیمز براون کوشید تا با استفاده از آزمایش های ذهنی افلاطونی وجود قوانین طبیعت را توضیح دهد. البته او فقط به این مدعای وجودشناسانه بسنده نکرد و به نحو معرفت شناسانه توجیه قوانین طبیعت از طریق آزمایش های ذهنی را نیز در دستور کار قرار داد. براون […]ادراک قوانين طبيعت (1)

• دسته: از اهل قلم

پیشگفتار مترجم: نوشتار پیش رو ترجمه ای از فصل چهارمِ کتاب آزمایشگاه ذهن، آزمایشهای ذهنی در علوم طبیعی نوشته جیمز براون فیلسوف علمِ کانادایی دانشگاه تورنتو است. با اینکه قبل از چاپ کتاب، براون مقالات عدیده ای درباره آزمایشهای ذهنی در ریاضیات و فیزیک نوشته بود در سال 1991 با سر و سامان دادن آن […]اخلاق و اعتدال

• دسته: از اهل قلم

دولت جدید که نطفه اش را به نام نامی اعتدال بستند چندی پيش مجلسی برای جشن پيروزي اش آراستند. یکسالگی اعتدال را داد زدند و خدمات و حسنات خود را در گوش عوام فریاد. به یمین و یسار رفتند تا اعتدال را به هر امر بی ربط و با ربطی پیوند دهند. از امام زمان […]فلسفه تحلیلی چیست؟

• دسته: از اهل قلم

مفهوم فلسفۀ تحلیلی متضمن چه معنایی است ؟ وجه تمایز آن با دیگر نحله های فلسفی چیست ؟ چه مؤلفه ها و شاخص هایی بیانگر این نحوه از فلسفیدن است ؟ آبای بزرگ این نحلۀ فلسفی چه کسانی هستند ؟ پرسش هایی از این دست موضوع این سلسله مقالات است. مبنای این نوشتارها، کتاب «فلسفه […]فلسفه تحلیلی و متافیزیکی اندیشی

• دسته: از اهل قلم

آیا تمام فیلسوفان فلسفه ی تحلیلی دارای تبار انگلیسی یا آمریکایی هستند؟ این سخن مطابق با واقع نیست.مثلا فرگه و ویتگنشتاین که از آبای فلاسفه ی تحلیلی به حساب می آیند تبار انگلیسی و آمریکایی ندارند. در ابتدای پیدایی فلسفه تحلیلی، مرزبندی جغرافیایی میان جریان های فلسفی وجود نداشته و فیلسوف انگلیسی ای چون راسل […]